สมัครวันนี้ สัมภาษณ์ทันที

คลิกดูสวัสดิการ

 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าโทรศัพท์
 • Incentive
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพประกันชีวิต
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • งานสังสรรค์ประจำปี
 • โบนัสประจำปี

Sales Engineer (ประจำออฟฟิต กทม. และ ออฟฟิตระยอง)

 • ออฟฟิต กทม. 3 ตำแหน่ง
 • ออฟฟิตระยอง  2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน:

 • ติดต่อและเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม
 • จัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อเสนอต่อลูกค้า
 • ติดตามราคาจาก sub contact และรายละเอียดอื่นๆเพื่อทําราคา
 • ติดตามการเสนอราคาผลิตภัณฑ์พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่อลูกค้า
 • จัดเตรียมใบขอจัดซื้อสําหรับสินค้าที่จะใช้ในการจําหน่ายหรือบริการ
 • ประสานงานการจัดเตรียมและส่งมอบสินค้าให้เรียบร้อยตามใบสั่งซื้อลูกค้า
 • ติดตามดูแลและตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามเขตรับผิดชอบ
 • จัดทําเอกสารต้นฉบับในการอนุมัติใช้สินค้าและบริการ
 • ประสานงานกับแผนกการเงินในการติดตามการเก็บหนี้
 • เข้าพบผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุม
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 1. เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สื่อสารภาษาอังกฤษใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 4. มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 5. มีรถยนต์ และใบขับขี่
 6. พื้นที่การปฎิบัติงาน
  • สำนักงานใหญ่   50 หมู่ 4 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  • สาขาบ้านฉาง จ.ระยอง   159/10 หมู่ 6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

Sale Admin (ประจำออฟฟิต กทม. และ ออฟฟิตระยอง)

 • ออฟฟิต กทม. 2 ตำแหน่ง
 • ออฟฟิตระยอง  1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน:

 • โทรศัพท์ติดต่อลูกค้าเพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม
 • จัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อเสนอต่อลูกค้า
 • ติดตามราคาจาก sub contact และรายละเอียดอื่นๆเพื่อทําราคา
 • ติดตามการเสนอราคาผลิตภัณฑ์พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่อลูกค้า
 • จัดเตรียมใบขอจัดซื้อสําหรับสินค้าที่จะใช้ในการจําหน่ายหรือบริการ
 • ประสานงานการจัดเตรียมและส่งมอบสินค้าให้เรียบร้อยตามใบสั่งซื้อลูกค้า
 • ติดตามดูแลและตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามเขตรับผิดชอบ
 • จัดทําเอกสารต้นฉบับในการอนุมัติใช้สินค้าและบริการ
 • ประสานงานกับแผนกการเงินในการติดตามการเก็บหนี้
 • เข้าพบผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุม
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 1. เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. สื่อสารภาษาอังกฤษใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 4. มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 5. พื้นที่การปฎิบัติงาน

สำนักงานใหญ่   50 หมู่ 4 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สาขาบ้านฉาง จ.ระยอง    159/10 หมู่ 6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

Marketing/Internal sale (ประจำออฟฟิต กทม.)

 • ออฟฟิต กทม. 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน:

 • โทรศัพท์ติดต่อลูกค้าเพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม
 • จัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อเสนอต่อลูกค้า
 • ติดตามราคาจาก sub contact และรายละเอียดอื่นๆเพื่อทําราคา
 • ติดตามการเสนอราคาผลิตภัณฑ์พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่อลูกค้า
 • จัดเตรียมใบขอจัดซื้อสําหรับสินค้าที่จะใช้ในการจําหน่ายหรือบริการ
 • ประสานงานการจัดเตรียมและส่งมอบสินค้าให้เรียบร้อยตามใบสั่งซื้อลูกค้า
 • ติดตามดูแลและตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามเขตรับผิดชอบ
 • จัดทําเอกสารต้นฉบับในการอนุมัติใช้สินค้าและบริการ
 • ประสานงานกับแผนกการเงินในการติดตามการเก็บหนี้
 • เข้าพบผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุม
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 1. เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. สื่อสารภาษาอังกฤษใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 4. มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 5. พื้นที่การปฎิบัติงาน

สำนักงานใหญ่   50 หมู่ 4 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สาขาบ้านฉาง จ.ระยอง   159/10 หมู่ 6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สโตร์

 • ออฟฟิต กทม. 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน:

 • รับสินค้า –ตรวจสอบสินค้าให้ตรง SPEC ที่สั่งซื้อ และตรงตามใบ PO
 • จัดทำใบรับสินค้าให้ตรงกับทางบัญชี
 • แยกใบกำกับภาษีกับสำเนาและแนบใบ PO เพื่อนำส่งทางบัญชี
 • ควบคุมการเบิก –จ่าย วัสดุและอุปกรณ์ให้ตรงกับทางฝ่ายผลิต
 • ตรวจเช็ควัสดุที่เบิกใช้งานใน JOB นั้นๆ ว่ามีของอยู่ใน STOCK หรือไม่
 • นำใบเบิกวัสดุมาตัด STOCK เพื่อบันทึกการ์ดและในรายงานวัสดุคงเหลือ
 • ตรวจเช็ค STOCK คงเหลือ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 1. ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 2. มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 3. มีทักษะ ถ่ายทอดงาน/วางแผนการจัดส่ง/การจัดระบบ FIFO
 4. เพศ ชาย/หญิง
 5. สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 6. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 7. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

สำนักงานใหญ่   50 หมู่ 4 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540